เกี่ยวกับเรา

SUCCEED MODEL CO., LTD

Was established in 2013 and is based in The Thailand, Southeast Asia.

เราจำหน่าย เคมีอาหาร สารเติมแต่งในอาหาร สารเสริมคุณภาพ และ ปรับปรุงคุณภาพอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมทีมงานที่มีความเชียวชาญพร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของลูกค้า โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รวมถึงการศึกษาผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยวัตถุดิบคุณภาพนำเข้า จาก ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส อเมริกาและ ไต้หวัน

OUR STORY

Saksit Co., Ltd was established in 2013 and is based in The Thailand, Southeast Asia.

We offer a wide range of ingredients in more than 80 countries worldwide to the food, feed and manufacturing industry.

Crops such as cane, tapioca, and potato are processed to modified fiber, modified starches, modified sweeteners, fat & oil, and proteins.

Our global footprint, long-term partnerships, extensive market knowledge, logistics expertise and high quality standards enable us to be your competitive partner in a very dynamic and continuously changing market environment.

Natural preservative ingredient, Flavor key based, and concentrate, Natural flavor, Organic flavor, Sweet flavor, and Savory flavor in liquid, powder, spray dried, and encapsulate form.

ผู้ประกอบการท่านใด ที่มีปัญหาสินค้าไม่ได้คุณภาพ ต้นทุนสินค้าราคาแพง มีไอเดียสินค้า และต้องการคำปรึกษา ติดต่อเราได้ตามช่องทางนี้

ฟอร์มติดต่อกลับ