กลุ่มสีผสมอาหาร

รายละเอียดสินค้า

PRODUCTFROM NET WEIGHT
DRUM/BAG
PRODUCT DESCRIPTION
สีเขียวขี้ม้า (น้ำ)INDIA1 KG. / PAILDARK GREEN COLOR WATER
ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
สีเขียวแอปเปิ้ล (น้ำ)INDIA1 KG. / PAILAPPLE GREEN COLOR WATER
ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
สีชมพู (น้ำ)INDIA1 KG. / PAILPINK WATER
ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
สีแดงสด (น้ำ)INDIA1 KG. / PAILBRIGHT RED WATER
ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
สีแดงสตอเบอรี่ (น้ำ)INDIA1 KG. / PAILSTRAWBERRY RED WATER
ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
สีม่วง (น้ำ)INDIA1 KG. / PAILVIOLTR WATER
ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
สีส้ม (น้ำ)INDIA1 KG. / PAILORANGE WATER
ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
สีเหลืองไข่ (น้ำ)INDIA1 KG. / PAILEGG YELLOW WATER
ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
สีเหลืองมะนาว (น้ำ)INDIA1 KG. / PAILLEMON YELLOW WATER
ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
สีฟ้า (น้ำ)INDIA1 KG. / PAILBLUE WATER
ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
APPLE GREEN COLOUR (สีเขียว)INDIA1 KG. / BOTTLEสีเขียวแบบผง ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,
วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
BILLION BLUE COLOUR (สีน้ำเงิน)INDIA1 KG. / BOTTLEสีน้ำเงินแบบผง ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,
วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
CARMOZINE COLOUR (สีแดง)INDIA1 KG. / BOTTLEสีแดงแบบผง ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,
วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
ORANGE RED COLOURINDIA1 KG. / BOTTLEสีแดงส้มแบบผง ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,
วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
PONCEAU COLOUR 4R (สีชมพู)INDIA1 KG. / BOTTLEสีชมพูแบบผง ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,
วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
SUNSET YELLOW (สีส้ม)INDIA1 KG. / BOTTLEสีส้มแบบผง ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,
วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
TARTRAZINE COLOUR (สีเหลือง)INDIA1 KG. / BOTTLEสีเหลืองแบบผง ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,
วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
VIOLET COLOUR (สีม่วง)INDIA1 KG. / BOTTLEสีม่วงแบบผง ใส่ในอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,เยลลี่,
วุ้น,เค๊ก ใช้1-3%
CARAMEL COLOUR POWDER
CARAMEL COLOUR LIQUID
USA  1 KG. / PAIL
5 KG. / BOTTLE
แบบผงสีน้ำตาลดำ,สีน้ำตาลแดง
แบบน้ำสีน้ำตาลดำ,สีน้ำตาลแดง
RED RICE POWDER COLOURCHINA5 KG. / CARTONเป็นสีข้าวแดงสกัดจากธรรมชาติใช้กับอารหารและเนื้อสัตว์
เช่น แหนม,ไส้กรอก,กุนเชียง ใช้ 0.05-0.1%

สินค้าอื่นๆ