กลุ่มแป้ง

รายละเอียดสินค้า

PRODUCTFROMNET WEIGHT
DRUM / BAG
PRODUCT DESCRIPTION
LTR 303
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE,
PLANT BASED
เยอรมัน25 KG. / BAGสารคงตัวใช้ 3-5% ช่วยเพิ่มความเหนียวและใส
ใช้คู่กับ POTATO MODIFILED 202
เหมาะสำหรับข้าวอ่อนอายุไม่ถึง1ปีครึ่ง
PTR
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE,
PLANT BASED
เยอรมัน25 KG. / BAGสารคงตัวใช้ 3-5% เพิ่มความเหนียวปานกลางนุ่มปานกลาง
และใส ใช้คู่กับ POTATO MODIFILED 202
เหมาะสำหรับข้าวอ่อนอายุไม่ถึง1ปีครึ่ง
NCP-I2
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE,
PLANT BASED
เยอรมัน25 KG. / BAGสารคงตัวใช้ 3-5% เหนียวมาก,นุ่มมาก,ลื่น,ใส
เหมาะสำหรับข้าวแก่อายุการเก็บมากกว่า3ปี
EMULSION
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE,
PLANT BASED  
เยอรมัน25 KG. / BAGสารธรรมชาติใช้ 3-5% เพิ่มการอุ้มน้ำ 4-5 เท่า
และลดการคายน้ำ 3-5 เท่าทำให้เนื้อเนียน
ใช้คู่กับ LTR 303 + POTATO MODIFILED 101
หรือ PTR + POTATO MODIFILED 202 ก็ได้
เหมาะกับแป้งสาลีที่มีโปรตีนไม่ถึง 11-12%
POTATO MODIFILED 101
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE,
PLANT BASED
เยอรมัน25 KG. / BAGแป้งมันฝรั่งดัดแปรงผสมกับสารคงตัวใช้ 3-5%
เพิ่มความเหนียวทดแทนแป้งดัดแปรงใช้คู่กับ LTR 303
POTATO MODIFILED 202
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE,
PLANT BASED
เยอรมัน25 KG. / BAGแป้งมันฝรั่งดัดแปรงผสมกับสารคงตัวใช้ 3-5%
เพิ่มความเหนียวมาก,เพิ่มการจับตัว ใช้คู่กับ PTR
MAN 111
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE,
PLANT BASED
เยอรมัน25 KG. / BAGเป็นสารธรรมชาติผสม FIBER+สารอิมันชั่นใช้1%
ลดการแตกหักเพิ่มความอุ้มน้ำ 30-40%
เสริมการตีอิมัลชั่น 15-20% ลดการคายน้ำ ลูกชิ้นเสียช้าลง
แป้ง UNITED G6
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE,
PLANT BASED
เยอรมัน25 KG. / BAGสารคงตัวผสมฟอสเฟตเพิ่มความเหนียวใช้ 0.3-0.5%
เพิ่มความอุ้มน้ำ15-30%ช่วยยึดเกาะแป้งและเนื้อสัตว์ทุกชนิด
ใช้คู่กับ SHOKAI POLY X2-1 หรือ SHOKAI BM 404
เพิ่มความนุ่ม
แป้งเด้ง NO.3
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE,
PLANT BASED
เยอรมัน25 KG. / BAGสารคงตัวผสมกับ MODIFILED ใช้3% เพิ่มความเหนียว15%
เพิ่มความเด้งของลูกชิ้น 20-25% ทดแทนเนื้อสัตว์ 20%
แป้งนุ่มเหนียว NO.5
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE,
PLANT BASED
เยอรมัน25 KG. / BAGช่วยให้นุ่มขึ้น,เหนียวขึ้น
SHOKAI POLY X2-1
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE,
PLANT BASED
เยอรมัน25 KG./BAGเป็นสารคงตัวผสมฟอสเฟตใช้ 0.3-3%
เพิ่มความอุ้มน้ำ 4-5 เท่า เพิ่มความเหนียวเหมาะ
เพิ่มความยืดหยุ่นสูง 1-2 เท่า
SHOKAI BM 404
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE,
PLANT BASED
เยอรมัน25 KG. / BAGเป็นสารคงตัวผสมฟอสเฟตใช้ 0.3-3%
เพิ่มความอุ้มน้ำ 4-5เท่า เพิ่มความเหนียว 3.5 เท่า
มีความนุ่มเหมือนเนื้อไม่แข็งประมาณ 1-2 เท่า
POTATO STARCH
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE, PLANT BASED
เยอรมัน25 KG. / BAGแป้งมันฝรั่ง
WHEAT STARCH
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE,
PLANT BASED
ออสเตรเลีย , จีน25 KG. / BAGแป้งสาลี
XANTHAN GUM
เหมาะกับเบเกอรี่,GLUTEN-FREE,
PLANT BASED
จีน25 KG. / BAGเพิ่มความเหนียวหนืด

สินค้าอื่นๆ